«گدازه سرد» پس از فوران به روستایی در فیلیپین سرازیر شد


فیلم رودخانه‌هایی از خاکستر و زباله‌های آتشفشانی را پس از یک “فوران انفجاری” در کوه Kanlaon در روز دوشنبه نشان می‌دهد.

این فوران، ستونی از خاکستر را به آسمان پرتاب کرد و منجر به لغو ده ها پرواز و تخلیه صدها نفر شد.

مقامات گفتند که فوران های بیشتر ممکن است.

دیدگاهتان را بنویسید