کهنه سربازان با پست پرواز RAF در کشتی به فرانسه تجلیل شدند


کهنه سربازان D-Day بریتانیا را به مقصد فرانسه ترک کرده اند تا به مراسم هشتادمین سالگرد فرود در نرماندی بپیوندند.

حدود 25 سرباز سابق از پورتسموث عبور کشتی را انجام می دهند.

همانطور که کشتی به سولنت می رفت، یک RAF A400 برای احترام به آنها از کنار آنها عبور کرد.

دیدگاهتان را بنویسید