تماشا کنید: گاو نر لحظه‌ای که در Rodeo از حصار سالن می‌پرد و جمعیت را شوکه می‌کندصحنه های پر هرج و مرج در یک رودئو در خواهران، اورگان، زمانی که یک گاو نر فراری به محوطه رویداد حمله کرد، آشکار شد.

دیدگاهتان را بنویسید