به روز رسانی زنده: هیئت منصفه هانتر بایدن را در تمامی اتهامات در دادگاه اسلحه مجرم شناختند


در یک هفته گذشته یا بیشتر، من در دادگاهی در ویلمینگتون بودم و گاهی فقط چند ردیف پشت سر هانتر بایدن نشسته بودم.

بایدن در تمام مدت محاکمه رواقی باقی ماند، حتی زمانی که به دادگاه شواهد شخصی و جزئیات مبارزه او با اعتیاد به مواد مخدر نشان داده شد. او یادداشت های فراوانی می گرفت و هر از گاهی با تیم حقوقی خود مشورت می کرد.

صف پشت سر او به اعضای خانواده اختصاص داشت که دیروز شامل بانوی اول جیل بایدن، خواهرش اشلی بایدن و عمو و عمه او جیمز بایدن و والری بایدن، خواهر و برادرهای رئیس جمهور بودند.

همسر او، ملیسا کوهن بایدن، حضور ثابتی داشت. بیشتر اوقات در حالی که دست او را گرفته بود وارد دادگاه می شد و در مکث ها گهگاه به او نگاه می کرد و برای در آغوش گرفتنش می ایستاد.

گاهی اوقات، برخی از اعضای خانواده بایدن و خیرخواهان آنها در دادگاه از آنچه می شنوند احساس ناراحتی می کنند.

چندین نفر به وضوح از اشاره دادستان به “چهار سال اعتیاد فعال” سرهای خود را با عصبانیت تکان می دهند.دیدگاهتان را بنویسید