آمریکایی ها به محکومیت ترامپ واکنش نشان دادندرئیس جمهور سابق در تمام اتهامات جعل اسناد تجاری مجرم شناخته شد. آمریکایی ها در مورد این جمله دوسوگرا هستند.

دیدگاهتان را بنویسید