آتش سوزی چمن هزاران هکتار در کالیفرنیا را می سوزاند


آتش سوزی بیش از 14000 هکتار (57 کیلومتر مربع) در نزدیکی سانفرانسیسکو، کالیفرنیا سوخته است. حداقل دو آتش نشان در اولین آتش سوزی بزرگ جنگل های منطقه در فصل زخمی شدند.

بخش قابل توجهی از آتش سوزی محلی شد. مقامات می گویند که این یک “بررسی واقعیت” برای فصل آتش سوزی آینده است.

دیدگاهتان را بنویسید