دادستان منطقه پس از صدور حکم برای ترامپ صحبت می کند


آلوین براگ از هیئت منصفه و دادستان برای کارشان، “پیروی از حقایق و قانون” تشکر کرد.

او گفت که تیم او در دفتر دادستانی منهتن با این پرونده مانند پرونده های دیگر برخورد کردند، علیرغم این واقعیت که متهم – رئیس جمهور سابق – شبیه هیچ کس در تاریخ آمریکا نیست.

دونالد ترامپ به دلیل 34 فقره جعل گزارش های تجاری مجرم شناخته شد. این اولین بار است که یک رئیس جمهور سابق یا فعلی ایالات متحده به جرمی محکوم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید