“عشق فقط برای مردان جوان نیست”: کهنه سرباز، 100 ساله، عروسی عروس، 96هارولد ترنس کهنه کار 100 ساله با عروس 96 ساله خود در نرماندی ازدواج کرد.

دیدگاهتان را بنویسید