گدازه جاده ای را در ایسلند می بلعد


جریان سنگ مذاب جاده ای را در ایسلند که به شهر ساحلی گرینداویک منتهی می شود بلعیده است.

گرینداویک مشمول دستور تخلیه نیست زیرا پیشروی آهسته گدازه به این معنی است که خطر قریب‌الوقوعی وجود ندارد.

این گدازه نتیجه فوران آتشفشانی ماه گذشته در منطقه شبه جزیره ریکیانس است. از آن زمان، آتشفشان تثبیت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید