تیم های جست و جو لاشه هواپیمای 1971 را در دریاچه شامپلین پیدا کردند.


کارشناسان بر این باورند که لاشه هواپیمای 1971 را در دریاچه شامپلین در ایالت ورمونت آمریکا پیدا کردند. یک جت شرکتی حامل پنج سرنشین در مسیر رود آیلند ناپدید شد.

پس از چندین جستجوی ناموفق در طول سال‌ها، هری کوزاک کاشف زیر آب و تیمش لاشه‌هایی را کشف کردند که شبیه طرح رنگ غیرمعمول هواپیمای گم شده بود.

در حالی که خانواده ها بسته می شوند، مکاشفه دوباره زخم ها و اسرار قدیمی را باز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید