یک مسابقه در صحنه تیراندازی در مدرسه پارکلند آغاز می شود


این مسابقه در دبیرستان مارجوری استونمن داگلاس در پارکلند، فلوریدا، محل تیراندازی گسترده در سال 2018 آغاز شد.

تونی مونتالتو، پدر یکی از قربانیان تیراندازی می‌گوید: «همیشه وقتی در آن جاده رانندگی می‌کنیم صدای او را می‌شنوم.

در پشت حصار، برخی از اعضای خانواده 17 قربانی اولین ضربات را تماشا کردند که خدمه شروع به تخریب ساختمان سه طبقه کردند.

دیدگاهتان را بنویسید