در حالی که معترضان به ساختمان پارلمان کنیا یورش می برند، صدای شلیک گلوله شنیده می شوددر حالی که تظاهرکنندگان مخالف قانون مالیاتی جدید ساختمان مجلس را زیر پا گذاشته اند، صدای تیراندازی شنیده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید