بایدن در یک بحث سخت که در آن حملات شخصی مهم است، دست و پا می زندآنتونی زورچر می نویسد، رئیس جمهور با میله ای کم وارد مناظره با دونالد ترامپ شد و سختی کشید.

دیدگاهتان را بنویسید