آتش سوزی های شعله ور در کالیفرنیا مجبور به تخلیه این مناطق شده است


مقامات در شمال کالیفرنیا به دلیل آتش سوزی تامپسون و تول که بیش از 3000 هکتار را سوزانده است، دستور تخلیه هزاران نفر را صادر کرده اند.

آتش سوزی در تامپسون که از صبح روز سه شنبه آغاز شد، در دست بررسی است و به چندین سازه آسیب رسانده است، اگرچه هیچ آسیبی گزارش نشده است.

رطوبت کم، بادهای تند و دماهای بسیار خطرناک خطر آتش سوزی را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید