هزاران نفر شروع جشنواره سن فرمین را در پامپلونا جشن می گیرند


جشنواره معروف سن فرمین اسپانیا با حضور هزاران نفر به میدان اصلی پامپلونا برای روشن کردن فشفشه چوپینازو آغاز شد.

بسیاری از تماشاگران جشنواره در روزهای آتی در “دویدن گاوها” شرکت خواهند کرد که مهمترین رویداد یک هفته ای خواهد بود.

در افتتاحیه جشنواره در روز شنبه، جمعیت با رقص، نوشیدن و آواز خواندن شعار “زنده باد سنت فرمین” سر دادند.

دیدگاهتان را بنویسید