حامیان LFI در میدان استالینگراد پاریس منفجر شدند


هنگامی که نتایج اولیه نشان داد که ائتلاف جبهه مردمی نوین چپ فرانسه در نظرسنجی ها پیشتاز است، هواداران LFI به شادی برخاستند.

فرانسه در حال حاضر با پارلمان معلق روبرو است که LFI مقام اول را دارد، دو کرسی جلوتر از تجمع ملی راست افراطی در پارلمان معلق.

دیدگاهتان را بنویسید