دادگاه روسیه دستور بازداشت یولیا ناوالنی را صادر کرد


رسانه های دولتی روسیه گزارش دادند که دادگاهی در مسکو حکم بازداشت بیوه الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان روسیه را به اتهام افراط گرایی صادر کرده است.

به گزارش تاس، اتهامات وارده به جولیا ناوالنی، که به طور غیابی در خارج از روسیه زندگی می کند، مربوط به “مشارکت در یک جامعه افراطی” است.

آنها ممکن است با حکم دادگاه مسکو در ژوئن 2021 مرتبط باشند که سه سازمان مرتبط با ناوالنی را ممنوع کرده و آنها را “افراطی” خوانده است.

به گفته مقامات روسی، رهبر اپوزیسیون – مهمترین رهبر روسیه در دهه گذشته – در زندانی در بالای دایره قطب شمال درگذشت. آقای ناوالنی 19 سال به اتهام افراط گرایی خدمت کرد که بسیاری معتقد بودند انگیزه سیاسی داشتند.

دادگاه مسکو تصمیم گرفت ناوالنیا را که قول داده بود پرونده شوهرش را ادامه دهد، در بازداشت قرار دهد و او را در لیست تحت تعقیب قرار دهد.

این تصمیم به این معنی است که در صورت ورود به روسیه، او با دستگیری روبرو خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید