رئیس جمهور کنیا وزیران را به دلیل اعتراضات مالیاتی برکنار کرد


ویلیام روتا، رئیس جمهور کنیا، پس از اعتراضات مرگبار اخیر که منجر به پس گرفتن لایحه مالیاتی نامحبوب شد، “فورا” همه وزیران و دادستان کل خود را برکنار کرد.

رئیس جمهور گفت که این اقدام پس از “مطمئن شدن، گوش دادن به صحبت های کنیایی ها و پس از ارزیابی جامع توسط کابینه من” انجام شده است.

او گفت که اکنون رایزنی های گسترده ای برای تشکیل یک دولت گسترده خواهد داشت.

انحلال کابینه وی تأثیری بر معاون رئیس جمهور که بر اساس قانون نمی تواند برکنار شود و کابینه نخست وزیر که وزیر امور خارجه نیز است، ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید